ܓ✿❤پرنسس تنها❤ܓ✿

تنها چیز با کیفیت توی زنگیمون “درد” بود، که هر قدر کشیدیم، پاره نشدکلـــ دنیــا همــ هـر روز بگــویند : دوستمـــ دارنــد ...

فایـدهــ ندارد . .  .

روحمـــ را تازهـــ میکــند

اما دوستــت دارم هــاے تــــــــو چه غوغایـے میکند . . .

تاريخ دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت 12:21 نويسنده ܓ✿Mahsa talaܓ✿▲
яima

تصاویر زیباسازی نایت اسکین